15 april, 2024Nyhet

Fortsatt stor användning av digitala möten

Den 15 april lämnade Naturvårdsverket den sammanfattade redovisningen Miljöledning i staten 2023 till regeringen. Rapporten finns här:

Rapporten visar bland annat att en majoritet av myndigheterna ökade sitt resande med ökade koldioxidutsläpp som följd, vilket kan förklaras av ett uppdämt resebehov efter pandemin. Utsläppen från myndigheternas tjänsteresor var däremot mindre 2023 jämfört med åren före pandemin (se figur nedan).

I REMM-myndigheterna var utsläppsökningen något mindre där koldioxidutsläppen ökade med 4 procent medan övriga myndigheter ökade utsläppen i snitt med motsvarande 10 procent. Om 2023 representerar en ny normalnivå, kan detta ses som pandemins effekt på myndigheternas tjänsteresande och dess utsläpp.

När det gäller digitala möten minskade andelen 2023 jämfört med 2022, men de är fortfarande mångdubbelt fler än före pandemin. REMM-myndigheterna hade flest digitala möten under år 2023 med i snitt 93 stycken per årsarbetskraft och övriga myndigheter 71 digitala möten per årsarbetskraft (se figur nedan).

Användningen av digitala möten varierar fortfarande mellan olika myndigheter men skillnaderna minskar.

 

Alla nyheter