18 april, 2024Fråga REMM, Nyhet

Noterat från Fråga REMM, 2024-04-12

Om val av mötesverktyg

 • Flera myndigheter berättade om att man antingen redan börjat eller tagit beslut om att börja använda Teams som mötesverktyg, men då med vissa molnbaserade lagringsfunktioner avstängda.
 • Skatteverket planerar en utrullning av Teams under våren.
 • Ett exempel på andra verktyg som provas är Mattermost.

Om Miljöledning i staten 2023 – REMMs del

 • Naturvårdsverkets rapport om Miljöledning i Staten 2023 diskuterades, bl.a.  utvecklingen för antal digitala möten och koldioxid från tjänsteresor före, under och efter pandemin, vilket REMM har följt upp och illustrerat i följande graf:

Om åtgärder för minskade utsläpp från tjänsteresor

 • Effektiva åtgärder för att minska utsläpp från tjänsteresor diskuterades, bl.a. en minskad budget för många myndigheter 2024 – man skär med både ”osthyvel och tårtspade” och resandet påverkas av detta.
 • Speciellt för universitet och högskolor är att ca 80 % av resandet finansieras av forskningsanslag, vilket inte påverkas av ledningens beslut eller finansiering. Man värnar om akademisk frihet, så eventuella åtgärder blir mer en administrativ styrning.
 • För långväga resor – Hur gör man en bedömning av när man ska resa eller inte när det kommer till långväga resor? REMM tipsar om mötesväljaren.
 • REMM skickar underlag till de myndigheter som visade intresse för en skrift från Köpenhamns universitet om hur man kan jobba med tjänsteresor och pendlingsresor.

Om den digitala teknikens miljö- och klimatbelastning

 • Att ha digitala möten innebär också en miljöbelastning. Man kan hitta en sammanfattning om detta på REMMs hemsida.
 • Exempelvis bidrar videofunktionen för en stor del av energikonsumtionen vid digitala möten, därför kan man stänga av kameran om den inte ger något mervärde under mötet.

Om REMMs nya mötes- och resvaneundersökningar

 • REMM påminde om de nya mötes- och resvaneundersökningarna som är uppdelade i tre olika undersökningar: 1. Möteskultur, 2. Mötesteknik och 3. Resvaneundersökning.
 • De nya undersökningarna finns tillgängliga på REMMs hemsida här.
Alla nyheter