29 april, 2024Branchdialog, Nyhet

Kunskapswebbinarium om hur man frigör tid genom en hållbar möteskultur

Möteslyftet (tidigare Virtuella mötesmässan) arrangerar en serie kunskapswebbinarier, till vilka REMM-myndigheterna bjuds in.

Den 15 maj arrangerades ett kunskapswebbinarium om hur tid kan frigöras genom att arbeta med en hållbar möteskultur.

Genom att arbeta med möteskultur kan 30 procent av mötestiden frigöras inom några månader. Från millennieskiftet fram till 2020 fördubblades mötestiden och sedan början av covid19-pandemin har den ökat med ytterligare 13 procent.

Anna-Carin Alderin från organisationen 4 Day Week Global deltog och berättade om globala forskningsresultat där över 700 företag har genomfört förändringar för att arbeta smartare, vilket resulterat i att tid frigjorts. Läs mer här.

 

REMMs engagemang i Möteslyftet syftar till att uppmuntra branschsamverkan bland leverantörer av varor och tjänster kopplade till digitala möten samt till att främja ett forum där myndigheter kan få en överblick av marknadens erbjudanden och leverantörer kan ta del av myndigheternas förutsättningar och behov.

REMMs engagemang i Möteslyftet innebär inte att REMM säger att de lösningar som presenteras på mässan eller vid kunskapswebbinarier är okej för myndigheter att använda. Det är upp till varje myndighet att värdera.

Alla nyheter