21 maj, 2024Fråga REMM, Nyhet

Noterat från Fråga REMM, 2024-05-17 Tema arbetsmiljö

Fråga REMM den 17 maj var förlängt med temat arbetsmiljö.

Malin Cato och Charlotta Adolfsson från Arbetsmiljöverket deltog och pratade om hur det digitala arbetslivet påverkar oss, vårt välmående och våra hjärnor. De berättade om erfarenheterna av sina inspektioner kring det digitala arbetslivet som är en del av en EU-kampanj 2023-2025: Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv.

Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt. Malin och Charlotta fokuserade på det kognitiva perspektivet och vad de observerade under sina inspektioner.

Läs mer här.

Alla nyheter