26 maj, 2017

Adobe Connect

Adobe Connect eller egentligen Adobe Acrobat Connect Pro är ett av världens mest använda webbmötesverktyg. Programmet kräver att man köper en licens för att kunna nyttja tjänsten, men med denna licens kan man sedan bjuda ett antal andra personer att delta i webbmötet. Programmet körs i webbläsaren och bygger på Flash Player, men kräver att man installerar en ”plug-in” för att man ska kunna aktivera ljud och videofunktionen.

Alla nyheter