26 maj, 2017

Bandbredd

Bandbredden är ett mått på den hastighet som man kan skicka och ta emot information (text, filer, ljud, bilder, video etc.) till sin dator eller annan utrustning (telefon, TV, surfplatta etc.). Överföringen kan ske genom fast lina (t.ex. LAN, Ethernet, telefonkabel/ADSL, kabel-TV) eller trådlöst (t.ex. mobilt – UMTS, eller WLAN).

OBS: Man ska skilja på kilobyte eller megabyte per sekund (kB/s eller MB/s) och kilobit eller megabit per sekund (kbit/s eller Mbit/s). Nedladdningshastigheter anges ofta i kilobyte per sekund medan bredbandshastigheten anges i Mbit/s. Då en byte motsvarar 8 bitar, innebär det att om man har en bredbandstjänst på 10 Mbit/s, så är den maximala nedladdningshastighet 1,25 MB/s.

Alla nyheter