26 maj, 2017

Brandvägg

Inom datateknik är en brandvägg (engelska: firewall) en dator eller en programvara med syfte att avvärja dataintrång på nätverksanslutna datorer.

En nätverksbrandvägg ansluts mellan två eller flera nätverk, vanligen mellan Internet (WAN) och ett privat nätverk (ett eller flera LAN), och är vanligen placerad i anslutning till en router, eller i samma fysiska enhet som routern. En personlig brandvägg installeras som en programvara i den dator som ska skyddas.

En brandvägg analyserar inkommande och utgående trafik och blockerar obehöriga IP-paket. För att avgöra vilken trafik som är behörig eller ej arbetar den efter regler, bestämda av brandväggens programvara och av dess systemadministratör. I inställningarna för vilken trafik som skall tillåtas eller blockeras kan man vanligtvis använda parametrar såsom IP-adress, portnummer, fysiskt gränssnitt, och ibland visst innehåll. Vid en personlig brandvägg kan man dessutom välja vilka program på den lokala datorn som tillåts kommunicera med vilka adresser.

Alla nyheter