26 maj, 2017

B/s

Bytes per sekund (B/s). Mått på överföringshastighet. Se även Byte.

Alla nyheter