26 maj, 2017

Codec

En enhet som kodar analoga signaler till digitala för överföring och avkodar digitala signaler till analoga vid mottagning. Utgör själva huvudanläggningen i en videokonferensutrustning. Kallas även endpoint.

Alla nyheter