26 maj, 2017

Dokumentkamera

Används vid videokonferens ofta som ersättning för OH-projektor för att visa dokument, föremål etc. för de i rummet och för motparten, kan zoomas.

Alla nyheter