26 maj, 2017

Duplex

Duplex beskriver att kommunikationen kan ske i två (duo) riktningar:

  • Simplex – Kommunikation kan bara ske i en riktning, t.ex. TV- och radio-sändningar.
  • Halv-duplex – kommunikation kan ske i båda riktningarna men bara en riktning i taget, t.ex kommunikationsradio.
  • Full-duplex – kommunikation kan ske i båda riktningarna samtidigt, t.ex. telefoni och videokonferens.
Alla nyheter