26 maj, 2017

Fast telefoni

Fast telefoni är baserad på ett nätverk av kopparledningar som kopplas samman i telefonväxlar (se POTS). Numera utmanas den fasta telefonin av mobiltelefoni och internettelefoni och koppartråden används istället för att dra in bredband med hjälp av olika DSL-tekniker.

Alla nyheter