26 maj, 2017

Flerpartskonferens

Ett möte där tre eller fler parter kan delta på olika platser, via telefon, videokonferens, eller webbmöte. Man möts i ett virtuellt mötesrum till vilket parterna antingen ringer in/kopplar upp sig eller blir uppringda/uppkopplade från. Deltagare i ett webbmöte kopplar ofta själv upp sig genom att klicka på en länk i sin webbläsare.

Alla nyheter