26 maj, 2017

Gatekeeper

En Gatekeeper eller en Video Communication Server (VCS) är en sorts ”dörrviktsenhet” i ett IP-nätverk som hanterar trafiken över ett nätverk eller mellan nätverk. Den kan bestämma fördelning av bandbredd och tjänster på prenumerantbasis, d.v.s. vissa tjänster och användare kan prioriteras, andras stängas ute. Genom att registrera olika användares nummer och adresser i Gatekeepern kan denna hålla koll på vilka enheter man kan, och får, koppla ihop över Internet.

Alla nyheter