26 maj, 2017

Gateway

En kombination av program/maskinvara, som fungerar som mötesplats för två olika nätverk. I denna kan bl.a. videokommunikation (IP) kopplas ihop med telefoni. En gateway kan koppla ett LAN-nätverk till ett ISDN-nätverk, eller koppla ihop privata nätverk (t.ex. SJUNET) med publika nät (Internet). Används vid hantering av nätverkstrafik och konvertering av adresser och protokoll.

Alla nyheter