26 maj, 2017

IP-telefoni

Telefoni som är baserad på IP (Internet Protocol) istället för det traditionella telenätet. Samtalen går över en IP-förbindelse i någon form.

Alla nyheter