26 maj, 2017

IP

IP eller Internet Protocol är ett kommunikationsprotokoll (uppsättning regler för kommunikation) som sköter adressering och vägval för kommunikation med hjälp av datapaket mellan datorer på Internet och i andra IP-baserade nät, så att trafiken hamnar hos rätt mottagare. Protokollet är inte så olikt de regler som gäller i en vanlig fysisk postvärld. I båda fallen finns även hierarkier där posten går via en central postterminal innan de skickas vidare. Varje anslutning till Internet har en egen IP-adress bestående av 10 siffror.

Alla nyheter