29 maj, 2017

Kbit/s


Tusen informationsbitar per sekund, beteckningen på överföringshastighet i t.ex. bredband och mobiltelefoni.

Alla nyheter