29 maj, 2017

MCU

När man ska delta i ett flerpartsmöte via video krävs det oftast att man kopplar upp sig mot en videokonferensbrygga eller en MCU – Multipoint Control Unit. En MCU gör det möjligt att koppla ihop tre eller flera anläggningar i en videokonferens.

Alla nyheter