29 maj, 2017

Moln(et)

Ett stort antal ihoplänkade servrar som kan stå var för sig eller ihop. Ett moln av servrar kan lagra enorma mängder data och sköta/hosta ett stort antal applikationer via Internet. End-usern vet dock inte eller bryr sin inte om var exakt datan finns. ”Cloud computing” används som övergripande term för distanslagring samt hyra av applikationer.

Alla nyheter