29 maj, 2017

Online Collaboration

Helt enkelt ”samarbete på nätet”. Det här är ett samlingsnamn för olika mötestjänster som finns tillgängliga via Internet och syftar till att få två eller fler personer att samarbeta kring ett ämne. Oftast syftar det till samarbete som sker i realtid, men kan även innefatta projekt som spänner över lång tid.

Alla nyheter