29 maj, 2017

Överföringshastighet

En tillräckligt hög överföringshastighet är viktigt för en bra bild och ljudkvalitet. För videokonferens är standardhastigheter 384 kbps för ISDN och 768 kbps en vanlig hastighet för IP-överföring.

Alla nyheter