29 maj, 2017

POTS

Plain Old Telephone Service, POTS, är ett populärnamn för vanliga telefonlinor. Begreppet används för att beskriva de analoga tjänster som historiskt sett har dominerat i det allmänna telenätet, t.ex. uppringning, telefonsamtal, telefax och modemtrafik.

Alla nyheter