29 maj, 2017

SGSI

SGSI, Swedish Government Secure Intranet, är ett skyddat myndighetsnätverk som används för utbyte av t.ex. känslig information mellan svenska myndigheter och mellan svenska myndigheter och andra myndigheter inom EU. Nätverket har hög tillgänglighet och driftsäkerhet. Skyddad videokonferens är ett av användningsområdena inom SGSI, vilket används bl.a. av Domstolsverket och Kriminalvården.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att driva, förvalta och utveckla SGSI.

Alla nyheter