29 maj, 2017

Sjunet

Sjunet är vård och omsorgens egna kommunikationsnät och är inte kopplat till Internet. Det är ett nationellt, säkerhetsklassat, brandväggs-säkrat, och krypterat nätverk.

Sjunet har mycket hög tillgänglighet och används av över 100 olika regionala och nationella tjänster, bl.a. e-recept, överföring av patientjournaler, och röntgenbilder. Sjunet används även flitigt för videokonferenser.

Nätverket drivs av Inera: en icke-kommersiell organisation som ägs av alla landsting och regioner.

Alla nyheter