29 maj, 2017

Standarder

Några viktiga standarder före resfria möten innefattar:

• H.320: Övergripande paraplystandard för bildkommunikation.

• H.323: Videokonferens i LAN med icke garanterad servicenivå.

• H.324: Videokonferens via det analoga telefonnätet med modem.

Alla nyheter