29 maj, 2017

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Det grundläggande kommunikationsspråket för Internet. Det består av en uppsättning protokoll som blivit världsstandard för kommunikation mellan datorer. Protokollet/språket, TCP, delar upp och lägger samman paket vid dataöverföring. Används tillsammans med protokollet IP vid Internettrafik. Se även IP.

Alla nyheter