29 maj, 2017

Unified Communications (UC)

Unified Communications (UC) är ett alltmer använt begrepp för integrering och samordning av kommunikationstjänster – telefoni, e-post, fax, chatt, videosamtal, hänvisningssystem och mycket mera. UC kan definieras som processen i vilken alla kommunikationsmedel, kommunikationsutrustningar och media integreras, vilket ger användarna möjlighet att kommunicera med varandra i realtid och oavsett var de är och vilken kommunikationsteknik de använder.

Alla nyheter