29 maj, 2017

Webbmöte

Ett webbmöte är möte i realtid (synkront) via dator och Internet; antingen i din webbläsare eller med hjälp av ett klientprogram. Webbmötet kan kombineras med telefonkonferens via telefon, eller så använder man programmets inbyggda ljudfunktion. I ett webbmöte kan man (beroende på programvaran) t.ex. visa video om man har en webbkamera, PPT-presentationer, dela dokument och dela skärm, göra felsökning i sin dator, visa filmer, göra omröstningar, ta anteckningar, chatta, räcka upp handen, mm. Mötena kan även spelas in och visas senare, t.ex. via en länk som kan mailas ut. Inspelade sekvenser kan bl.a. användas som instruktionsvideor, för utbildning, presentationer eller hälsningar och kan då kallas webcasts.

Alla nyheter