29 maj, 2017

WLAN

Wireless Local Area Network (WLAN). Lokalt datornät där dataöverföringen sker trådlöst via radiovågor. Begränsat till en lokal eller ett hus som tillhör samma organisation, t.ex. företag, skola eller hushåll.

Alla nyheter