31 maj, 2017

Zoom

Zoom är en molntjänst som samlar flera digitala mötestekniker på en och samma plattform. De digitala mötesrummen är alltså tillgängliga för deltagare som använder olika verktyg.

Alla nyheter