Röd kaffekopp

”Bäst i världen på resfri samverkan”

REMM:s seminarium ”Bäst i världen på resfri samverkan” genomfördes den 5 november 2014, IRL i Stockholm samt resfritt. Vid seminariet presenterades bland annat resultat från projektet och från utvecklingen av resfri samverkan i de myndigheter som deltagit i REMM-nätverket. Hur framtiden för resfri samverkan ser ut och vilka möjligheter Sverige har att bli bäst i världen på resfri samverkan i offentlig verksamhet diskuterades också.

Del 1

Inledning av Ulf Pilerot, Trafikverket/REMM.

Resfri samverkan skapar nya möjligheter med Nicklas Liss-Larsson, Näringsdepartementet.

REMM – Varför och hur? med Per Schillander, Trafikverket/REMM.

Resultat hos REMM-myndigheterna – vad har hänt och hur långt har vi kommit? med Peter Arnfalk, REMM.

Värderingsövning med Ulf Pilerot, Trafikverket/REMM.

Effekterna av Resfria möten med Peter Arnfalk, REMM.

Goda exempel från Energimyndigheten.

Del 2

Slutet av goda exempel från Tullverket.

Resfrilåten med Bo Selinder.

Goda exempel från Arbetsförmedlingen.

Goda exempel från Skatteverket.

Goda exempel från Lantmäteriet.

Goda exempel från Försäkringskassan.

Goda exempel från Naturvårdsverket.

Helena Grimm ett kommunalt perspektiv.

Del 3

Inledning.

Hinder för resfriamöten med Peter Arnfalk, REMM.

Framtiden med Ulf Pilerot, Trafikverket/REMM.

Diskussion och frågor med Pontus Grönvall, REMM.

Avslutning med Nicklas Liss-Larsson, Näringsdepartementet.