24 juni, 2020REMM

Coronas effekt på svenska myndigheters arbets- och resmönster – nu och i framtiden

Den 23 juni presenterades resultat av en enkätstudie från Lunds universitet.

Studien genomfördes i mitten av april 2020 av forskarna Lena Hiselius och Peter Arnfalk vid Lunds universitet, med forskningsmedel från K2 (Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik). Enkätfrågor ställdes till anställda i fem myndigheter: Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och DIGG. Syftet är att undersöka effekter av pandemin covid-19 på följande områden:

  • Pendling och affärsresor
  • Attityder till olika färdmedel och val av resesätt
  • Frågor relaterade till distansarbete och användning av digitala möten.

Undersökningen visar att myndigheterna var väl förberedda, åtminstone tekniskt, för att genomföra en snabb beteendeförändring när resor i tjänsten inte längre var ett alternativ.

Det finns en stor potential i ett förändrat beteende, där digitala verktyg ger en möjlighet att påverka om och hur vi genomför arbetsresor och pendlar. Pandemin covid-19 har visat att det som av många tidigare ansågs vara omöjligt nu har blivit möjligt. 

Inspelning

Här finns inspelningar från presentation och efterföljande diskussion.

Dokumentation

Här finns de bilder med resultat som visades.

Här finns sammanfattning från efterföljande gruppdiskussioner, som utgick från följande frågeställning: Om vi ska kunna skapa ett mer hållbart arbetsliv i det nya normala efter Corona, socialt, ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt:
– Vad bör arbetsgivarna göra?
– Vad bör staten göra?

 

 

 

 

 

Alla nyheter