5 maj, 2021REMM, Teknik

Digitala möten i myndigheter 2020 – en rapport från REMM i Coronatider

Nu har rapporten från REMMs senaste enkätundersökning om digitala möten i svenska statliga myndigheter publicerats.

Detta är femte gången undersökningen genomförs. Första gången var 2013 och sedan vartannat år fram till 2019. Eftersom hela Myndighetssverige under 2020 på kort tid tvingades ställa om till att arbeta på distans valde vi att gå ut med en ny enkät redan i november 2020, som en så kallad “Corona special”.

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken teknik som används för digitala möten i myndigheterna och vilka förutsättningar man har att samverka med andra myndigheter och organisationer. I denna enkät- undersökning har vi haft ett särskilt fokus på molnfrågan då den är så aktuell, inte minst efter Schrems II-domen i juli 2020.

Webbenkäten skickades i november 2020 ut via e-post till registrator i 205 svenska myndigheter. 159 myndigheter svarade på enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 78 procent. Förutom REMM stod även Trafikverket, DIGG och Lunds universitet som avsändare till enkäten. eSam har bidragit med förslag på frågor. Enkätverktyget Sunet Survey användes för webbenkäten.

Rapporten ”Digitala möten i myndigheter 2020” kan läsas här.

Alla nyheter