4 april, 2022REMM, Teknik

Ny enkät om teknik, användning, support, juridik, säkerhet, distansarbete mm

Vid ett webbinarium den den 1 april 2022 presenterades resultaten från den senaste enkäten om teknik, användningsområden, support, juridik, säkerhet, distansarbete mm som REMM genomfört: Digitala möten i myndigheter 2022 – i gränslandet mellan pandemi och det nya normala.

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken teknik som används för digitala möten i svenska myndigheter och vilka förutsättningar man har att samverka digitalt med andra myndigheter och organisationer.

REMM har sedan 2013 regelbundet undersökt hur myndigheter möts digitalt och detta är sjätte gången som enkätundersökningen ”Digitala möten i myndigheter” genomförs. Förra gången undersökningen gjordes var i november 2020, mitt under Covid19-pandemin, vilket starkt präglade resultaten. Vi såg då framför allt en dramatisk uppgång av antalet digitala möten men även att mötena fick en bredare tillämpning, bland annat för distansarbete. Trenden mot mer molnbaserade möteslösningar blev tydlig, samtidigt som debatten pågick runt GDPR och hanteringen av persondata i molnbaserade, icke-europeiska digitala möteslösningar.

När årets undersökning genomfördes under februari 2022 hade pandemin rasat i två år och pågick fortfarande. Men, restriktionerna var då på väg att fasas ut och en försiktig förhoppning fanns om att vi var på väg in i en post-pandemitid – det ”nya normala”. Det är i ljuset av denna situation vi har utformat enkäten och analyserat resultaten. Även vid denna enkätundersökning är den så kallade ”molnfrågan” långt ifrån färdigutredd, så ett speciellt fokus har även denna gång lagts på att undersöka frågan.

Webbenkäten skickades i februari 2022 ut via e-post till registrator i 194 svenska myndigheter. 152 myndigheter svarade på enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 78 procent. Förutom REMM och Trafikverket var även DIGG och Lunds universitet avsändare till enkäten. eSam har bidragit med förslag på frågor. Enkätverktyget Sunet Survey användes för webbenkäten.

Dokumentation

  • Presentationen med resultat från enkäten som visades på webbinariet finns här.
  • Trafikverkets rapport (publikationsnummer 2022:055) finns här.
Alla nyheter