14 juni, 2023Möten

Studie i ”Ohövligt beteende i digitala möten”

REMM arrangerade ett webbinarium 13 juni 2023 där Filippa Eriksson, student och psykologistuderande vid Lunds universitet, presenterade resultaten från sin masteruppsats om ohövligt beteende i möten. Ohövligt beteende syftar på en mildare form av negativa beteenden som bryter mot normer för ömsesidig respekt. Detta kan till exempel vara att inte hälsa på varandra, exkludera andra från gemenskapen eller att ha en otrevlig ton.

Efter webbinariet fanns det möjlighet att ställa frågor om studien och under denna frågestund deltog även handledarna för studien: Tomas Jungert, docent på Institutionen för psykologi vid Lunds universitet, samt Kristoffer Holm, biträdande universitetslektor vid Malmös universitet.

Presentationen och som visades under webbinariet finns här. Filippa Erikssons masteruppsats ”Workplace Incivility in Digital Meetings: An Investigation of the Behavior and How it is Associated with Work Motivation” finns här.

Sammanfattande råd för att undvika ohövligt beteende i möten

Följande råd bygger på presentationen under webbinariet samt på svar på fråga som REMM ställde till Filippa Eriksson och hennes handledare Tomas Jungert och Kristoffer Holm efter webbinariet:

  • Ha en diskussion om mötesetikett i digitala möten för att tydliggöra förväntningar och gemensamma spelregler.
  • Reflektera över det egna beteendet, har du själv råkat göra något som kan uppfattas som ohövligt i digitala möten?
  • Föregå med gott exempel, var hövlig och visa respekt för dina kollegor i mötet.
  • Ledare bör alltid vara bra förebilder och konsekvent uppträda på ett hövligt sätt i dagliga interaktioner med anställda, vilket kan få positiva spridningseffekter.
  • Medarbetare kan stödja varandra och hjälpa till att attribuera beteenden om det är ohövlighet eller ej. Om det är ohövlighet kan man tipsa varandra om hur man kan ingripa för att på bästa sätt minska ohövlighet.
  • Var närvarande i mötet (jobba inte på annat samtidigt)
  • Ha löpande diskussioner om den sociala arbetsmiljön (det systematiska arbetsmiljöarbetet är aldrig ”färdigt”).

 

 

Alla nyheter