16 januari, 2024Fråga REMM, Nyhet

Noterat från Fråga REMM, 2024-01-12

Miljörapportering till Naturvårdsverket.

 • Nytt rapporteringsverktyg i år. Enklare att rapportera i. Öppnades idag.
 • Svårt att få fram energianvändning för myndigheter som har många olika hyresvärdar.
 • Peter Arnfalk tar gärna emot uppgifter om den genomsnittliga energianvändningen per kontorsarbetsplats. Vi får tips om en schablon (ca 140 kWh/m2 och år).
 • Fler myndigheter ser att att användandet av schabloner kan vara lika bra om det används för att jämföra den egna användningen från år till år. Då ser man om det sker en ökning eller minskning, vilket är det viktigaste.
 • Statens servicecenter har tagit fram en ny rapport: Lönehändelser.
  • Utifrån den kan myndigheterna omvandla uppgifterna för att få fram statistik om koldioxid från resor via reseräkningar (vilka ej finns med i rapportering ifrån resebyråer).
  • Rapporten kan användas vid miljöredovisningen då den visar antal kilometer för skattefri bilersättning.
  • Rapporten innehåller lönehändelser för löneart 8400 Bilersättning skfri, 8500 Taxi och 8502 Taxi utrikes.
  • Statens servicecenter erbjuder sina kundmyndigheter möjligheten att visa ärendenummer för rese-ärenden på lönespecifikationen. För de kundmyndigheter som vill ha detta ska kontaktperson skapa ett ärende på Portalen och ange att de vill ha ärendenummer för reseärenden med på lönespecifikation. Därefter sätts det upp i lönesystemet.

Uppdaterat rekommendationer på REMM.se vad det gäller den årliga uppföljningen

 • Uppdaterad MRVU – nu uppdelad i tre delar: a) om tjänsteresor, b) om digital mötesteknik, och c) om möteskultur. Lanseras under våren.
 • REMM ger inte längre rekommendationen att beräkna andelen digitala möten. Antalet digitala möten har mångdubblats i samband med pandemin, och vårt fokus ligger inte längre på att öka antalet digitala möten. Det blir då även mindre relevant att beräkna en kvot mellan digitala möten och resande. Men, denna kvot kan fortfarande vara intressant för de organisationer som just börjat använda digitala möten.
 • Vi rekommenderar fortfarande att följa upp och rapportera antal digitala möten, av flera skäl:
  • IT-användning drar en massa ström – viktigt och veta hur mkt CO2 som genereras för att minimera även klimateffekten från vår IT-användning.
  • Vi har en ökande trend med möten som tar upp mycket av vår tid och upplevs tröttande – vi bör hålla koll på användningen för att undvika negativa effekter av för många möten.
 • På REMMs hemsida, under uppföljning finns det stöd för hur man plockar ut användar-statistik om Zoom och Teamsmöten. Har ni andra verktyg och egna framtagna guider, hör gärna av er till oss i REMM så kan vi lägga till dessa.
 • Här hittar ni även mallar för myndigheternas egna redovisning av REMM-arbetet.
 • Länk till egenuppföljning – rekommendation från REMM att göra minst en gång/år. Ni kan då följa upp er egen utveckling och vi på REMM ser hur ni ligger till.
 • Länk till NV hemsida för rapporteringen.

Långväga resor ofta den största boven 

 • Forskning visar på att långväga resandet ofta är den största boven av koldioxidsläpp – de står t.ex. för ca 2/3 av klimatutsläppen från flera lärosätens tjänsteresande.
 • Sammanställning med tips från Temamöte Långa resor som hölls under förra året finner ni här: Långväga resor – sammanställning ligger ute – Remm

Klimatramverket för lärosäten

 • Ett fokusområde för klimatramverket har varit att etablera gemensamma rapporteringsprinciper för resandet
 • Peter frågar om det finns möjlighet i detta ramverk att även se på gemensamma schabloner för digitala möten – kostnader eller utsläpp som de medför – det finns ej idag.
 • En idé som kommer upp är att se på hur många producerade koldioxidutsläpp per högskolepoäng

Möteskultur

 • Idag har vi ett ökat tryck att delta i digitala möten.
 • Fallgropar för digitala möte är många. tex är väldigt lätt att bjuda in fler deltagare till digitala möte – behöver alla vara med?
 • Idag skickas det ut många mötesanteckningar från digitala möten som man inte deltagit på – behöver alla ta del?
 • Mötesinfarkt – om man har ohälsosamt antal möte per person och dag med negativ påverkan på person.
 • Vi måste se över hur vi kan få en bra möteskultur
 • Få företag/myndigheter som har styrning och/eller utsedda ansvariga för utvecklingen av digitala möten
 • Peter Arnfalk deltar i en forskningsstudie om arbetsmöten tillsammans med forskare från Göteborgs universitet och Södertörns högskola. Önskemål att Peter berättar löpande om ovan nämnda studien runt möteskultur.
 • Arbetsmiljöverket har en annan studie där man tittar på hur 1500 arbetsplatser hanterar det digitala arbetet.

AI – nya verktyg för digitala möten

 • Vi får massa nya verktyg, vad ska vi ha dem till och hur ska vi förhålla oss?
 • REMM tittar lite på AI – bl.a. transkribering och översättningar.
 • Är AI till hjälp eller stjälp?
 • Kanske kan man programmera en AI/avatar att gå på möten i stället?
 • Hur långt har ni kommit? Vad är viktigt för er att få information kring?
 • Kom gärna med tips

Övrigt

 • Basecamp – Vi har nu upphört med detta verktyg. I avvaktan på nytt så hänvisar REMM till information via vår hemsida och kontakt via mail. Har ni tips på andra bra tillåtna verktyg för kommunikation inom REMM och/eller kan tänka er att hosta en liknande tjänst, här av er till REMM@trafikverket.se
 • Myndighetsdialog – REMM introducerar en ny form för samtal med flera myndigheter åt gången, något som kommer att testas under våren. Vi återkommer med mer info och bokning.
Alla nyheter