22 december, 2023REMM

Långväga resor – sammanställning temamöten

Under 2023 genomförde REMM tre temamöten med temat “långväga resor” och hur man kan minska detta resande. Syftet med mötena var att höra hur andra gör och få tips att ta med in i den egna myndigheten. Temamötena har sammanställs och lett fram till ett dokument med tips och förslag på hur man i myndigheten kan minska antalet långväga resor.

Sammanställningen ligger under Digitala möten –> Allmänna råd (klicka här för att komma dit direkt).

 

Alla nyheter