22 december, 2023Nyhet

Långväga resor – sammanställning temamöten

Under 2023 genomförde REMM tre temamöten med temat “långväga resor” och hur man kan minska detta resande. Syftet med mötena var att höra hur andra gör och få tips att ta med in i den egna myndigheten. Temamötena har sammanställs i ett dokument med tips och förslag på hur man i myndigheten kan minska antalet långväga resor. Dokumentet finns här.

Under temamötena visades tre presentationer som går att ta del av nedan:

Peter Arnfalk, REMM, om sin aktuella forskning

Nils Lind, Högskolan i Borås, om arbetet med koldioxidbudget

Anna Gustafsson, Linköpings universitet, om ”hållbar internationalisering”

 

Alla nyheter