Telefonmöten

Ett telefonsamtal räknas som ett digitalt möte när tre eller fler deltar. Fördelarna är bland annat att det är snabbt och enkelt och inte lika sårbart avseende tekniken, men eftersom deltagarna inte ser varandra ställer det också höga krav på ordföranden att fördela ordet och se till att alla får säga sitt. Använd en riktig konferenstelefon för bra ljudkvalitet.

Fixa infrastrukturen

  • Om ni är flera som sitter vid samma telefon, använd en riktig konferenstelefon (använd inte bara högtalarfunktionen på din vanliga telefon).
  • När det är många i mötet, stäng av din mikrofon när du inte talar. Samma sak gäller om du exempelvis behöver hosta eller tala om för en störande kollega att du är upptagen.
  • Undvik störande bakgrundsljud som exempelvis skrapande stolar, pennor som knackas i bordet, prasslande papper eller fläktar från datorer/projektorer.

Delta aktivt

  • Ring in några minuter innan mötet, så att du är på plats när mötet öppnar upp.
  • Ställ frågor så att tystnad betyder bifall, exempelvis ”har någon en avvikande åsikt?” eller ”är det någon som inte tycker att detta är vad vi kommit överens om?”. Då slipper alla säga ”ja” eller ”håller med” i örat på varandra.
  • Om inte alla känner varandra, säg ditt namn innan du börjar prata.
  • Eftersom man inte kan se om någon räcker upp handen bör ordföranden med jämna mellanrum fördela ordet till alla enskilda mötesdeltagare, där de i tur och ordning ombeds kommentera, ge bifall eller komplettera. Det är trevligt om man varierar vilken ordning mötesdeltarana får börja vid varje sådant ”laget-runt-tillfälle”.
  • En ordförande måste styra mötet. Om du är ordförande, läs noga tipsen under rubriken ”Ordförandens roll”.

 

Läs om Videomöten

Läs om Webbmöten