Videomöten

Det kan vara detaljerna som avgör om videomötet eller videokonferensen blir riktigt lyckad, till exempel hur du belyser ditt ansikte och vilka kläder du bär. Videotekniken erbjuder vanligen bättre kvalitet än webbkameran och är att föredra när grupper av deltagare vill sitta tillsammans, till exempel i samband med konferenser.

Fixa infrastrukturen (bild, ljus, ljud mm)

 • Ha mer ljus framför än bakom dig. Om du sitter med starkt ljus bakom dig är det svårt att se ditt ansikte, du framträder då mer som en mörk siluett. Flera ljuskällor är också bra.
 • Dagsljus eller glödlampljus är bäst, undvik lysrör som kan ge flimmer i bilden.
 • När det är många i mötet, stäng av din mikrofon när du inte talar. Samma sak gäller om du exempelvis behöver hosta.
 • Undvik störande bakgrundsljud som exempelvis skrapande stolar, pennor som knackas i bordet, prasslande papper eller fläktar från datorer/projektorer.
 • Välj en lokal där det inte ekar. Mattor på golvet och gardiner i fönstren brukar vara bra för akustiken.
 • Ha en lugn bakgrund. Röriga bakgrunder tar uppmärksamhet från dig.
 • Undvik finrutiga eller finrandiga kläder som kan försvåra uppdateringen av bilden och ge konstiga mönster (moiréeffekter).

Delta aktivt

 • Kom i god tid (20–30 min) innan mötet, koppla upp i förväg, ställ in kamera och mikrofon samt koppla in eventuell dator för en presentation mm.
 • Använd kroppsspråk, exempelvis peka mot den i bild (om ni är flera i bild) som du vill ska svara på en fråga (tänk på att det kan bli spegelvänt…), vinka om du vill ha ordet eller gör tummen upp om någon säger något klokt.
 • Ett bra sätt att skapa delaktighet och engagemang är att ordföranden med jämna mellanrum fördelar ordet till alla enskilda mötesdeltagare, där de i tur och ordning ombeds kommentera, ge bifall eller komplettera. Det är trevligt om man varierar vilken ordning mötesdeltagana får börja vid varje sådant ”laget-runt-tillfälle”.
 • Om du är ordförande, läs noga tipsen under rubriken ”Ordförandens roll”.

 

Läs om Webbmöten

Läs om Telefonmöten