16 april, 2020REMM, Workshop/konferens

REMM-workshop 2020 – digital version (inspelningar och dokumentation)

Den 26 mars 2020 genomförde REMM en digital workshop/konferens, med drygt fyrtio deltagare från cirka trettio universitet, högskolor och statliga myndigheter. Tänk att det går så bra att hålla konferenser digitalt, och ändå få till även bra diskussioner, i detta fall bland annat om hållbarhet, digital tillgänglighet, minskad sårbarhet och internationella kontakter.

Nedan finns länkar till inspelningar av delar av workshopen, presentationer som visades samt sammanställning av chatt under internationella passet.

Inledning från REMM

Inspelning av inledning.

10 år med 10-stegsmetoden

Inspelning av presentation, Ulf Pilerot och Per Schillander, REMM-gruppen/Trafikverket samt bilder som visades.

Hur tar vi vara på potentialen att öka hållbarheten?

Inspelning presentation, Peter Arnfalk och Selene Samuelsson Hedlund, REMM-gruppen, samt bilder som visades.

Inspelning sammanfattning av diskussion kring följande frågor:
– Tror ni att vi kommer att få se en kvarstående effekt, och i så fall hur stor? Kan vi påverka detta?
– Vilka hållbarhetseffekter tycker ni är viktiga att ta tillvara på?
– Vad bör vi göra för att förverkliga de potentiella hållbarhetsvinsterna?

Digital tillgänglighet och digitala möten – länk som ett nytt trafikslag

Inspelning av presentation, Jonas Eliasson, Måldirektör Trafikverket, samt bilder som visades.

Inspelning sammanfattning av diskussion kring följande frågor:
– Hur kan digital tillgänglighet påverka/bidra till arbetet i din myndighet? (Möten, arbete, studier, övervakning, sjukvård på distans, e-handel etc.)
– Hur kan Trafikverket stötta i digital tillgänglighet (utöver REMM/digitala möten)? Vilka andra myndigheter kan stötta?
– Hur ser det ut om fem år?

Digitala konferenser, så fångar man upp även de mjuka värdena

Inspelning av presentation, Markus Schneider, Karlstad universitet/SUNET.

Kort lägesrapport om Regeringskansliets arbete med digitala möten

Inspelning av presentation, Johanna Lampinen Dunér och Thomas Dahl, Regeringskansliet.

Från Eyjafjallajökull till covid-19 – digitala möten för minskad sårbarhet – Presentation

Inspelning presentation, Peter Arnfalk, Peter Björk och Erik Enocksson, REMM-gruppen/Trafikverket, samt bilder som visades av Peter Björk respektive Erik Enocksson.

Inspelning sammanfattning av diskussion kring följande frågor:
– Nu när ni inte har kunnat resa, vilka utmaningar har ni stått inför och hur har ni löst dem?
– Krisen har lyft sårbarhetsaspekten – hur jobbar vi vidare med denna fråga?
– Vem har ansvaret för sårbarhetsfrågorna i organisationen?

Digitala möten i det internationella perspektivet

Spelades inte in efter överenskommelse med föredragshållare. Sammanställning av frågor och kommentarer i chatten under passet finns här.

Sammanfattning och utvärdering av dagen

Inspelning av sammanfattning, Ulf Pilerot och Per Schillander, REMM-gruppen/Trafikverket

Alla nyheter