Röd kaffekopp

Olika mötestekniker

Med digitalt möte menar vi ett möte på distans i realtid, med teknikens hjälp, vanligen telefon-, video- och webbmöte. Telefonmöten räknas hit då de har minst tre deltagare.