24 april, 2020Teknik, Workshop/konferens

Myndigheters Möten i Molnet – webbinarium och workshop (inspelning och dokumentation)

Får svenska myndigheter ha digitala möten i molnet? Den frågan ställer sig nu många och därför arrangerade REMM fredagen den 24 april 2020 ett webbinarium som belyser problematiken samt en efterföljande workshop för diskussion om hur frågan kan hanteras. Webbinariet var öppet för alla medan workshopen vände sig till intresserade av frågan bland REMM-myndigheterna.

Inspelning webbinariet

En inspelning av webbinariet finns här.

Presentationer från webbinariet

Bakgrund – pressklipp

Introduktion och program

eSam, Johan Bålman och Johnny Carlberg

Frågor och svar till den statliga utredningen: Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen (Kommittéberättelse I 2019:03 utredningen, se dir. 2019:64)

DIGG, Viktoria Hagelstedt

Trafikverket, Erik Enocksson och Peter Björk

Dokumentation från efterföljande workshop

Här finns en sammanfattning av vad som diskuterades under workshopen, utifrån följande tre frågeställningar:

  1. Vad utreda/kartlägga och vem gör vad?
  2. Tillämpningar som införts i samband med Corona?
  3. Möjliga vägar framåt?

Här finns en mer utförlig sammanfattning av diskussioner, kompletterad med förslag till insatser samt information om EU-domen Schrems II.

Alla nyheter