10 februari, 2021Teknik, Workshop/konferens

Ver 2.0 – Myndigheters Möten i Molnet – inspelning och dokumentation

Myndigheters möten i molnet (MMiM) är en oerhört aktuell fråga, inte minst på grund av Corona-pandemin. Den 29 januari 2021 fortsatte diskussionen om huruvida myndigheter får och bör använda sig av molnbaserade digitala mötestjänster.

Del 1 – Webbinarium kl 09.00–10.15

Vid detta webbinarium fortsatte diskussionen om svenska myndigheter och molnbaserade tjänster för digitala möten, som startade med en REMM-aktivitet på samma tema i april 2020. Här ges en lägesbeskrivning av svenska myndigheters användning av och utredningar om molnbaserade mötestjänster. Resultat från nyligen publicerade övergripande utredningar presenteras också. Webbinariet hade cirka 250 deltagare.

Inspelning

Presentationer

Övrigt

 

Del 2 – Workshop kl 10.30–12.00

Efter webbinariet fortsatte diskussion i mindre grupper. Totalt deltog totalt cirka 80 personer i denna del.

Diskussion 1

  • Egna utredningar?
  • Viktiga lärdomar?
  • Risker och möjligheter?
  • Goda exempel?

Diskussion 2

  • Vilket stöd saknar ni?
  • Hur kan vi samverka bättre?

Dokumentation

 

Inbjudan till ”Ver 2.0 – Myndigheternas Möten i Molnet” skickades till REMM-myndigheterna.

 

I samarbete med:

Alla nyheter