17 november, 2023Möten, REMM

REMM-webbinarium: Hybridresan 2.0

Den 15 november 2023 ägde webbinariet Hybridresan 2.0 rum, arrangerat i samarbete med Möteslyftet, Gr8 meeting och Trippus. Webbinariet var en uppföljning till Hybridresan 1.0 som hölls för två år sedan.

Under webbinariet gästades vi delvis av myndigheter som deltog på Hybridresan 1.0 och delade med sig av sina nya erfarenheter kring hybridmöten sedan dess. Dessutom deltog ett par nya myndigheter som berättade om sina satsningar och kunskaper gällande ämnet. Diskussionerna omfattade bland annat hur man skapar bra energi och hög kvalitet i ett hybridmöte, hur man undviker att skapa A- och B-lag samt hur man kan anpassa verksamheten övergripande.

Talarna var Erik Mattson från Ordrum, Bengt Littorin från Naturvårdsverket, Daniel Antonsson från DIGG, Marie Green från Riksantikvarieämbetet och slutligen Emrika Larsson från Sida.

Dokumentation från webbinariet:

Inspelning från webbinariet:

Alla nyheter