Hybridmöte

I ett hybridmöte deltar personer dels tillsammans fysiskt på samma plats, dels digitalt. Några av deltagarna befinner sig t ex i ett konferensrum eller en konferenslokal och en eller flera personer deltar digitalt via webb, video eller telefon.

Zoom

Zoom är en molntjänst som samlar flera digitala mötestekniker på en och samma plattform. De digitala mötesrummen är alltså tillgängliga för deltagare som använder olika verktyg.

Digitala möten

Termen digitala möten (på engelska Virtual Meetings) är en samlingsterm för telefonmöten, webbmöten och videomöten. Gemensamt för dessa mötesformer är att de sker på distans, i realtid och med teknikens hjälp (telefonmöten räknas hit då de har minst tre deltagare). De är också en typ av möten som kan ersätta en resa (men inte som nödvändigtvis behöver göra det). Kan också kallas resfria möten.

Överföringshastighet

En tillräckligt hög överföringshastighet är viktigt för en bra bild och ljudkvalitet. För videokonferens är standardhastigheter 384 kbps för ISDN och 768 kbps en vanlig hastighet för IP-överföring.

Voice over IP – VoIP

Voice over IP är detsamma som Voice over Internet Protocol, oftast kallat VoIP. Voice over IP är telefontrafik över Internetbaserade nätverk.

WLAN

Wireless Local Area Network (WLAN). Lokalt datornät där dataöverföringen sker trådlöst via radiovågor. Begränsat till en lokal eller ett hus som tillhör samma organisation, t.ex. företag, skola eller hushåll.

WebEx

Ett av världens mest använda webbmötesverktyg som har köpts upp av Cisco. Är det program som utgör stommen i bland annat Telia webbmöte.

Webbsändning

Dirketsändning via webb. Vanliga tjänster för detta är Bambuser, Ustream och Livestream. Går även att genomföra via vissa videokonferenssystem. Används för att sända presskonferenser och seminarier. En fördel är att tittarna inte behöver extra programvara eller utrustning utöver en webbläsare.

Webbmöte

Ett webbmöte är möte i realtid (synkront) via dator och Internet; antingen i din webbläsare eller med hjälp av ett klientprogram. Webbmötet kan kombineras med telefonkonferens via telefon, eller så använder man programmets inbyggda ljudfunktion. I ett webbmöte kan man (beroende på programvaran) t.ex. visa video om man har en webbkamera, PPT-presentationer, dela dokument och dela skärm, göra felsökning i sin dator, visa filmer, göra omröstningar, ta anteckningar, chatta, räcka upp handen, mm. Mötena kan även spelas in och visas senare, t.ex. via en länk som kan mailas ut. Inspelade sekvenser kan bl.a. användas som instruktionsvideor, för utbildning, presentationer eller hälsningar och kan då kallas webcasts.